02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên công khai thông tin môi trường

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên công khai thông tin môi trường

Posted by

Thông tin môi trường của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên

– Quan trắc môi trường đợt 1-2022 TẠI ĐÂY

– Quan trắc môi trường đợt 2-2022 TẠI ĐÂY

– Quan trắc môi trường đợt 3-2022 TẠI ĐÂY

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.