02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở THỊ XÃ SÔNG CÔNG NĂM 2014

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở THỊ XÃ SÔNG CÔNG NĂM 2014

Posted by


PHỤ LỤC SỐ 02

  BẢNG GIÁ ĐẤT Ở THỊ XÃ SÔNG CÔNG NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số  36/2013/QĐ-UBND  ngày 21 tháng 12 năm 2013
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

(theo báo Thái Nguyên) 

  1. Giá đất ở tại đô thị, giá đất ở tại nông thôn bám các trục giao thông chính, khu du lịch, khu thương mại, khu dân cư, khu công nghiệp, các đầu mối giao thông.

                                                            Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

Số TT TRỤC GIAO THÔNG, KHU DÂN CƯ MỨC GIÁ
I QUỐC LỘ 3
A Trục chính
1 Từ Km 45/H9+50m (Giáp đất Phổ Yên) đến Km 46/H3-65m (Đường rẽ nhà văn hoá Tổ dân phố 1) 3.800
2 Từ Km 46/H3-65m (Đường rẽ nhà văn hoá Tổ dân phố 1) đến Km 46/H5 (Đường rẽ vào tổng kho cũ) 3.800
3 Từ Km 46/H5 (Đường rẽ vào tổng kho cũ) đến Km 47+26m (Đường rẽ phía Bắc TDP 2A) 4.500
4 Từ Km 47+26m (Đường rẽ phía Bắc Tổ dân phố  2A)  đến Km 47/H2 (Giáp đất cửa hàng lương thực Sông Công) 4.100
5 Từ Km 47/H2 (Giáp đất cửa hàng lương thực Sông Công) đến Km 48/H2-20m (Cầu Quyền) 3.800
6 Từ Km 48/H2-20m (Cầu Quyền) đến Km 48/H6-40m (Cầu Lu) 4.200
7 Từ Km 48/H6-40m (Cầu Lu) đến Km 49/H9-20m (Cầu Béo) 3.800
8 Từ Km 49/H9-20m (Cầu Béo) đến Km 51/H8+50m (Giáp đất Lương Sơn, thành phố Thái Nguyên) 4.000
9 Từ Km 54/H9-70m (Đối diện cổng nhà xưởng HTX Toàn Diện) đến Km 55/H9-50m (Giáp đất bưu điện Tân Thành) 3.000
10 Từ Km 55/H9-50m (Giáp đất bưu điện Tân Thành) đến Km 56/H2 (Giáp đất thành phố Thái Nguyên) 3.500
B Trục phụ – Được tính từ sau lô 1
* Phường Phố Cò  
1 Km 46+30m (Đường rẽ vào đồi tên lửa) đến hết đất  thị xã Sông Công (Giáp đất xã Đắc Sơn) 1.100
2 Km 46/H3+65m (Đường rẽ vào nhà văn hoá Tổ dân phố 1)
2.1 - Vào 50m 1.150
2.2 - Từ sau 50m đến 150m 950
3 Km 46/H7 (Đường rẽ vào tổng kho 3 cũ)
3.1 - Vào 100m 1.400
3.2 - Từ sau 100m đến 170m 1.200
3.3 - Từ sau 170m đến hết  các đường quy hoạch mới của khu dân cư tổ dân phố 2B 1.000
4 Km 46/H5 (Đường rẽ vào nhà văn hoá Tổ dân phố 3)
4.1 - Vào 100m 1.200
4.2 - Từ sau 100m đến cổng sau chợ Phố Cò 950
4.3 - Từ sau 100m đến hết đất đền Thanh Lâm 850
4.4 - Từ hết đất đền Thanh Lâm đến hết đất trường Đảng cũ 900
5 Km 46/H5 (Đường rẽ vào tổ dân phố 2B) – Giáp đất UBND phường Phố Cò
5.1 - Vào 180m 1.400
5.2 - Từ sau 180m đi tiếp 150m 1.050
6 Km 47+20m (Đường rẽ phía nam vào nhà văn hoá tổ dân phố 2A) đến giáp đất nhà văn hoá 1.400
7 Km 47+200m (Đường rẽ phía bắc vào nhà văn hoá tổ dân phố 2A) đến giáp đất nhà văn hoá 1.250
8 Đường rẽ vào Trường THCS Thắng Lợi đến hết đất trường Mầm non số 2 1.400
* Phường Cải Đan
9 Km 47/H5-10m (Đường rẽ Tổ dân phố Ao Ngo) đến 150m 1.150
10 Km 47/H8 (Đường rẽ Tổ dân phố Nguyên Gon) đến kênh N12-10 1.300
11 Km 47/H8 (Đường rẽ Tổ dân phố  Nguyên Quán) đến 100m 1.150
12 Km 48/H4 (Đường rẽ tổ dân phố Nguyên Bẫy)
12.1 - Vào 150m 1.750
12.2 - Từ sau 150m đến hết đất nhà văn hoá 1.500
13 Km 48/H6+40m (Đường rẽ vào phân hiệu trường dân lập Lương Thế Vinh) đến 150m 1.050
14 Km 48/H9-15m (Đường rẽ vào chùa Cải Đan) đến 150m 1.050
15 Km 48/H7+40m (Đường rẽ nhà ông Canh) đến 100m 1.050
16 Km 49-20m (Đường rẽ vào nhà văn hoá Tổ dân phố  Phố Mới)
16.1 Vào đến nhà văn hóa tổ dân phố Phố Mới 1.150
16.2 - Từ sau nhà văn hoá Tổ dân phố  Phố Mới đến 100m 950
16.3 - Từ sau 100m đến 200m 750
17 Km 49/H6+30m (Đường rẽ tổ dân phố Nguyên Giả đến hết đất nhà máy Việt Trung) 1.300
18 Đường rẽ cạnh Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc Đại Minh đến hết đất của Nhà máy 1.500
19 Km49/H5 (đường rẽ vào lô 2 sau khu dân cư Khuynh Thạch) đến 100m 950
20 Km 49/H7 (Đường Tổ dân phố  Khuynh Thạch cạnh nhà ông Long Tiến) đến 100m 1.050
21 Km 50/H1-20m (Đường rẽ tổ dân phố Khuynh Thạch cạnh nhà ông Bộ) đến 100m 1.050
* Phường Bách Quang
22 Km 50/H1+50m (Đường Dọc Dài – Cầu Gáo – Mỏ Chè)
22.1 - Vào 50m 950
22.2 - Từ sau 50m đến 150m 850
22.3 - Từ sau 150m đến 250m 750
23 Km 50/H3+80m (Đường rẽ nhà văn hoá Tân Dương – Nhánh vào nhà ông Châu)
23.1 - Vào 50m 900
23.2 - Từ sau 50m đến 150m 800
23.3 - Từ sau 150m đến 300m 700
24 Km 50/H4+60m (Đường rẽ khu dân cư Tân Dương cạnh nhà bà Năm)
24.1 - Vào 50m 850
24.2 - Từ sau 50m đến 100m 700
25 Km 51/H2+20m (Đường đi xóm Mãn Chiêm cạnh  nhà bà Thìn đến hết khu dân cư quy hoạch mới) vào 100m 900
26 Km 51/H3+10m (Đường rẽ khu dân cư Tân Dương 2 – cạnh nhà bà Tuyên)
26.1 - Vào 100m 900
26.2 - Từ sau 100m đến 200m 700
* Xã Tân Quang
27 Km 54/H8+50m (Đường Tân Thành 1 từ nhà ông Sơn vào bờ kênh)
27.1 - Vào 50m 750
27.2 - Từ sau 50m đến 150m 600
28 Km 55+30m (Đường Tân Thành 1 từ nhà ông Muôn vào bờ kênh)
28.1 - Vào 50m 750
28.2 - Từ sau 50m đến 150m 600
29 Km 55/H1+40m (Đường bê tông Tân Thành 2 cạnh nhà ông Hùng đến hết đường bê tông)
29.1 - Vào 50m 750
29.2 - Từ sau 50m đến hết đường bê tông 600
30 Km55/H2+20m (đường bê tông cạnh nhà ông Hưng đến hết đường bê tông)
30.1 - Vào 50m 700
30.2 - Từ sau 50m đến hết đường bê tông 600
31 Km 55/H4 (Đường Tân Thành 2 từ Quốc lộ 3 vào nhà ông Điểm)
31.1 - Vào 50m 800
31.2 - Từ sau 50m đến  hết đường bê tông 650
32 Km 55/H5+60m (Đường Tân Thành 3 từ nhà ông Khanh vào nhà ông Vinh)
32.1 - Vào 50m 800
32.2 - Từ sau 50m đến 150m 700
32.3 - Từ sau 150m đến 220m 600
33 Km 55/H7+80m (Đường Tân Thành 3 từ nhà ông Xuân vào nhà bà  Hồng)
33.1 - Vào 50m 800
33.2 - Từ sau 50m đến 150m 650
34 Km 55/H9+80m (Đường Quốc lộ 3 vào xóm Tân Tiến)
34.1 - Vào 50m 1.750
34.2 - Từ sau 50m đến mương thoát nước 1.400
34.3 - Từ sau mương thoát nước đến hết đất khu TĐC Tân Tiến 1.200
34.4 - Từ hết đất khu TĐC Tân Tiến đến đường gom cạnh nhà ông Lập Sỹ 750
II ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG 8
A Trục chính
1 Từ ngã ba Phố Cò đến đường rẽ Xây lắp 3 5.000
2 Từ đường rẽ Xây lắp 3 đến đường rẽ Tổ dân phố Tân Huyện 4.000
3 Từ đường rẽ tổ dân phố Tân Huyện đến đường rẽ TDP Nguyên Gon 4.000
4 Từ đường rẽ Tổ dân phố Nguyên Gon đến đường rẽ trường tiểu học Phố Cò 3.900
5 Từ đường rẽ trường tiểu học Phố Cò đến đường rẽ khu dân cư 3,5 ha 5.600
6 Từ đường rẽ khu dân cư 3,5 ha đến cầu Ghênh 4.650
7 Từ cầu Ghênh đến đường rẽ vào khu Văn hoá thể thao (đối diện Đài tượng niệm thị xã) 5.000
8 Từ đường rẽ vào khu Văn hoá thể thao (đối diện Đài tượng niệm thị xã) đến đường rẽ vào Tổ dân phố Tân Lập 5.800
9 Từ đường rẽ vào tổ dân phố Tân Lập đến tường rào phía nam Bưu điện 7.200
10 Từ tường rào phía nam Bưu điện đến ngã ba Mỏ Chè 9.500
11 Từ ngã ba Mỏ Chè đến tường rào phía nam Trường Hướng nghiệp dạy nghề 12.000
12 Từ tường rào phía nam trường Hướng nghiệp dạy nghề đến hết đất Ngân hàng chính sách 8.900
13 Từ giáp đất Ngân hàng chính sách đến ngã ba Bãi Đỗ 7.200
B Trục phụ – Được tính từ sau lô 1
* Bên phường Mỏ Chè
1 Đường rẽ TDP 2 (cạnh nhà ông Thêm) đến 100m – Ngõ số 4 2.650
2 Đường rẽ TDP 3 (cạnh nhà ông Hoàn) đến 100m – Ngõ số 6 2.450
3 Đường rẽ TDP 3 đối diện Ngân hàng chính sách (đường rẽ cạnh nhà Chính Loan) đến 150m – Ngõ số 8 2.550
4 Đường rẽ vào trường Mầm non tư thục (đường rẽ cạnh nhà bà Bính) đến 100m – Ngõ số 10 2.750
5 Đường rẽ đối diện Trường Hướng nghiệp dạy nghề (Đường rẽ cạnh nhà ông Son đến hết đất nhà ông Hưng Vân) – Ngõ số 12 2.750
6 Đường rẽ từ chợ Mỏ Chè đi Trường tiểu học Mỏ Chè (Từ đường CMT8 đến Trường tiểu học Mỏ Chè) – Ngõ số 14
6.1 - Từ sau lô 1 đến hết đất khu dân cư quy hoạch tổ 4, 5 3.350
6.2 Các đường phân lô khác thuộc quy hoạch khu dân cư tổ 4, 5  (lô 2) 1.700
6.3 - Từ hết khu dân cư tổ 4, 5 đến 200m 2.000
6.4 - Từ sau 200m đến giáp nhà văn hoá An Châu 2 1.350
6.5 - Từ nhà văn hoá An Châu 2 đến giáp lô 1 đường Gốc Đa 1.700
* Các đường nhánh quy hoạch mới của đoạn từ nhà văn hoá An Châu 2 đến giáp đất lô 1 đường Gốc Đa 1.250
7 Ngõ phía bắc Ngân hàng Công thương – Ngõ số 18 4.500
8 Ngõ phía bắc chợ Trung tâm (từ đất nhà ông Thận đến hết đất nhà ông Kỳ) – Ngõ số 7 2.650
9 Đường rẽ đi nhà văn hoá xóm Đồi đến đường Thanh Niên  – Ngõ số 3 2.000
10 Các đường phân khu còn lại của khu tập thể XN xây lắp 3 cũ (Tổ dân phố 4) 1.500
11 Đường rẽ vào khu dân cư tổ dân phố 1 (đường rẽ phía nam Ngân hàng chính sách) đến hết đất nhà văn hóa – Ngõ số 5 2.250
* Bên phường Thắng Lợi  
12 Đường rẽ vào tổ dân phố Tân Lập – Ngõ số 22
12.1 - Vào 100m 2.250
12.2 - Từ sau 100m đến 300m 1.800
13 Đường rẽ vào khu Văn hoá thể thao (Đối diện Đài tưởng niệm thị xã) – Ngõ số 24
13.1 - Vào đến đường 30-4 2.500
13.2 - Từ đường 30-4 đi tiếp 300m 1.450
13.3 - Từ sau 300m đến NVH TDP Du Tán 1.000
13.3a - Đường 30-4: Đoạn từ tường rào phía bắc khu VHTT đến lối  rẽ vào Công ty môi trường đô thị Sông Công 1.700
13.3b Từ lối  rẽ vào Công ty môi trường đô thị Sông Công đến ngã ba thứ nhất (hết đất ông Thiện) 1.300
13.3c Từ ngã ba thứ nhất (hết đất ông Thiện) đến ngã ba thứ hai (đất ông Sinh) 900
14 Đường rẽ vào trụ sở Thị ủy, UBND thị xã Sông Công đến khu văn hóa thể thao thị xã 2.250
15 Đường rẽ phía bắc nhà văn hóa Tổ dân phố 12 (Đường vào nhà ông Sinh) – Ngõ số 26
15.1 - Vào 100m 1.350
15.2 - Từ sau 100m đến 200m 1.050
16 Đường rẽ vào tổ dân phố 12 (Đối diện nhà văn hoá Xuân Miếu 2) – Ngõ số 28
16.1 - Vào 100m 1.350
16.2 - Từ sau 100m đến 200m 1.050
17 Đường rẽ vào TDP 12 (phía bắc) – Ngõ số 30
17.1 - Vào 100m 1.350
17.2 - Từ sau 100m đến 200m 1.050
18 Đường rẽ vào khu 3,5 ha – Ngõ số 36
18.1 - Vào 180m 2.700
18.2 - Từ sau 180m đến 380m 2.250
18.3a - Từ sau 380m đến cách tường rào phía đông Trường Cao đẳng Việt Đức 40m 1.900
18.3b - Từ sau 380m đến hết hết đất khu dân cư tổ 13 1.350
19 Đường rẽ tổ dân phố 10 (giáp Thị đội Sông Công) đến hết đất Thị đội Sông Công – Ngõ số 17 1.150
20 Đường rẽ vào xóm Mỏ Chè  (Giáp Chi cục thuế cũ) – Ngõ số 9
20.1 - Đến hết đất Bưu điện cũ 2.750
20.2 - Từ giáp đất Bưu điện cũ đến đường rẽ cạnh Toà án thị xã (giáp đất lô 1 đường CMT8) 2.250
21 Các đường phân lô theo quy hoạch khu dân cư Tân Lập (tổ 10) 2.750
* Bên phường Cải Đan
22 Đường rẽ tổ dân phố Xuân Miếu 1 (đối diện đường vào UBND thị xã) – Ngõ số 21
22.1 - Vào 100m 1.700
22.2 - Từ sau 100m đến 250m 1.350
23 Đường rẽ vào Nhà ông Quyên đến 100m – Ngõ 23 1.250
24 Đường rẽ cạnh nhà văn hoá Xuân Miếu 2 – Ngõ số 25 vào 150m 1.350
25 Đường rẽ vào nhà văn hoá Xuân Miếu 1 đến hết đất nhà văn hoá- Ngõ số 27 1.350
26 Đường rẽ tổ dân phố Xuân Miếu 1 (Đường rẽ vào nhà ông Đồng) – Ngõ số 29
26.1 - Vào 100m 1.350
26.2 - Sau 100m đến 200m 1.150
27 Đường rẽ cạnh nhà ông Nho Tản (Đối diện đường vào khu 3,5ha) – Ngõ số 31 vào 150m 1.000
28 Đường rẽ cạnh nhà văn hoá Xuân Thành đến 100m – Ngõ số 39 1.550
29 Đường rẽ vào tổ dân phố Nguyên Gon – Ngõ số 41
29.1 - Vào 100m 1.250
29.2 - Từ sau 100m đến 150m 1.150
30 Đường rẽ cạnh nhà ông Thắng đến 100m – Ngõ số 43 1.000
31 Đường bờ mương Núi Cốc vào 150m – Ngõ số 45 900
* Bên phường Phố Cò
32 Từ đường rẽ cạnh nhà Hương Tài đến hết đường bê tông – Ngõ số 38
32.1 - Vào 100m 1.450
32.2 - Từ sau 100m đến hết đường bê tông 1.000
33 Đường rẽ cạnh Trạm y tế Phường Phố Cò cũ đến hết đất nhà ông Lợi Vượng – Ngõ số 40
33.1 - Vào 100m 1.350
33.2 - Từ sau 100m đến nhà ông Lợi 950
34 Đường rẽ tổ dân phố Thanh Xuân 1 đến hết đất Trường tiểu học Phố Cò- Ngõ số 42
34.1 - Vào 100m 1.550
34.2 - Từ sau 100m đến hết đất trường Tiểu học Phố Cò 1.250
35 Đường rẽ vào trại chăn nuôi Thắng Lợi đến cổng trại- Ngõ số 46 1.150
36 Đường rẽ vào nhà văn hóa Tổ dân phố Thanh Xuân 2 đến hết đất nhà văn hóa- Ngõ số 48 900
37 Đường bờ kênh Núi Cốc- Ngõ số 50
37.1 Vào 150m 900
37.2 Từ sau 150m đi tiếp 250m 750
38 Đường rẽ tổ dân phố Tân Huyện- Ngõ số 52
38.1 Đường rẽ tổ dân phố Tân Huyện đến mương núi Cốc 1.350
38.2 Từ mương Núi Cốc đến  đường rẽ NVH Tân Huyện 800
38.3 Từ đường rẽ NVH Tân Huyện vào 500m 700
39 Đường vào nhà văn hoá tổ dân phố 4A đến 100m- Ngõ số 54 1.150
40 Đường bê tông đi vào Xí nghiệp 1/5 (C.Ty CP kết cấu thép Hà Nội)- Ngõ số 56
40.1 - Từ đường đường cách mạng tháng 8 đến ngã ba vào Xí nghiệp xây lắp 3 1.900
40.2 - Từ ngã ba vào Xí nghiệp xây lắp 3 đến mương núi Cốc 1.250
40.3 - Từ mương Núi Cốc đến hết đất  Nhà văn hóa tổ dân phố 5 800
41 - Từ cổng Xí nghiệp 1/5 (Công ty CP kết cấu thép Hà Nội) đến cổng sau chợ Phố Cò 1.150
42 - Từ ngã ba vào Xí nghiệp xây lắp 3 đến hết đất nhà bà Phượng (Tổ dân phố 4A) 1.000
43 Đường rẽ vào trường THCS Thắng Lợi- Ngõ số 47
43.1 Vào đến 100 m 1.250
43.2 Qua 100 m đến Trường Mầm non số 2 1.150
III ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG 10
A Trục chính
1 Đoạn từ Cầu vượt Sông Công đến kênh thoát nước An Châu 2.750
2 Từ kênh thoát nước An Châu đến đường rẽ 262 2.900
3 Từ đường rẽ 262 đến đường Thanh Niên 4.250
4 Từ đường Thanh Niên đến đường rẽ Tổ dân phố Đồi 3.550
5 Từ đường rẽ tổ dân phố Đồi đến đường rẽ tổ dân phố La Đình (cạnh nhà ông Chung) 3.450
6 Từ đường rẽ tổ dân phố La Đình (cạnh nhà ông Chung) đến đường Quốc lộ 3 3.350
B Trục phụ – Được tính từ sau lô 1
* Bên phường Lương Châu
1 Đường rẽ từ Cổng Nhà máy nước đến đường Ko 1.350
2 Đường rẽ tường rào phía Tây nhà máy Điesel đến hết tường rào 1.150
3 Đường phía Đông hàng rào nhà máy Điesel đến kênh dẫn nước 1.150
4 Đường vào khu dân cư Ban kiến thiết đến kênh núi Cốc 1.350
* Bên phường Mỏ Chè
5 Đường rẽ khu dân cư Làng May – Tổ dân phố 6
5.1 Vào đến 100m 1.500
5.2 Các đường còn lại của KDC Làng May 900
6 Đường rẽ chợ Bãi Đỗ đi Đài tưởng niệm Mỏ Chè  đến 200m 2.100
* Bên phường Bách Quang
7 Đường Thanh Niên- Ngõ số 25
7.1 - Vào 100m 1.350
7.2 - Từ sau 100m đến nhà văn hoá tổ dân phố Đồi 900
8 Đường rẽ vào nhà văn hóa tổ dân phố Làng Sắn (vào đến nhà văn hóa) 900
9 Đường rẽ tổ dân phố Đồi  (phía nam) dọc kênh N12-56- Ngõ số 21
9.1 - Vào 50m 900
9.2 - Từ sau 50m đến  nhà văn hóa tổ dân phố Đồi 700
10 Đường rẽ tổ dân phố Đồi (phía bắc) dọc kênh N12-56 (đi Làng Sắn) – Ngõ số 22
10.1 - Vào 50m 1.150
10.2 - Từ sau 50m đến 150m 800
10.3 - Từ sau 150m đến 250m 700
11 Đường vào tổ dân phố La Đình về 2 phía (Nam – Bắc) – (Ngõ số 17-18)
11.1 - Vào 50m 1.250
11.2 - Sau 50m đến 150m 900
12 Đường vào nhà văn hóa tổ dân phố La Đình (Khu dân cư Tái định cư La Đình)- Ngõ số 15
12.1 - Từ đường CMT10 rẽ vào hết khu dân cư (Trục dọc ) 1.550
12.2 - Song song với đường CMT10 (Trục ngang ) 1.350
13 Đường vào nhà văn hoá tổ dân phố Cầu Gáo-Ngõ số 7
13.1 - Vào 50m 950
13.2 - Từ sau 50m đến 100m 850
13.3 - Từ sau 100m đến 300m 700
14 Đường bê tông đi tổ dân phố Cầu Gáo (giáp khu công nghiệp Sông Công 1) – Ngõ số 5
14.1 - Vào 50m 950
14.2 - Từ sau 50m đến 100m 850
14.3 - Từ sau 100m đến 300m 700
15 Đường vào tổ dân phố Làng Mới (Cạnh nhà ông Sen)
15.1 - Vào 50m 900
15.2 - Từ sau 50m đến 150m 800
15.3 - Từ sau 150m đến 300m 650
16 Đường vào tổ dân phố Dọc Dài (cạnh Công ty May) – Ngõ số 3
16.1 - Vào 50m 900
16.2 - Từ sau 50m đến 100m 850
16.3 - Từ sau 100m đến 300m 750
17 Đường Làng Mới – Chương Lương – Quang Minh – Khu Yên
17.1 - Vào 50m 900
17.2 - Từ sau 50m đến 100m 850
17.3 - Từ sau 100m đến 300m 750
18 Đường rẽ cạnh nhà ông Tráng đi nhà văn hoá tổ dân phố Chương Lương
18.1 - Vào 50m 900
18.2 - Từ sau 50m đến 100m 850
18.3 - Từ sau 100m đến 300m 750
18.4 - Từ sau 300m đến 500m 600
19  Đường liên xã Bách Quang- Tân Quang
* Địa phận Phường Bách Quang:
19.1 - Từ đường CMT10 đến đường rẽ vào UBND phường Bách Quang 2.500
19.2 - Từ đường rẽ vào UBND phường Bách Quang đến đường rẽ trường THCS Bách Quang 1.700
19.3 - Từ đường rẽ trường THCS Bách Quang đến trạm biến áp Bách Quang 2 (hết đất TDP Khu Yên) 1.300
* Địa phận xã Tân Quang:
19.4 Từ hết đất TDP Khu Yên đến ngã ba Chùa Đổ (Đình Tân Yên) 1.000
19.5 - Từ ngã ba Chùa Đổ (Đình Tân Yên) đến đường Gom cạnh nhà ông Lập Sỹ 900
19.6 - Từ nhà ông Lập Sỹ đến cầu Đá Rùa 600
19.7 - Từ cầu Đá Rùa đến giáp đất Bãi Rác 500
IV ĐƯỜNG THẮNG LỢI
A Trục chính
1 Từ ngã ba Mỏ Chè đến hết đất UBND phường Mỏ Chè 9.000
2 Từ hết đất UBND phường Mỏ Chè đến đường rẽ TDP An Châu 5.000
3 Từ đường rẽ tổ dân phố An Châu đến hết đất nhà tầng số 8 4.650
4 Từ giáp đất nhà tầng số 8 đến đường rẽ Công ty cổ phần Mêinfa 5.550
5 Từ đường rẽ Công ty cổ phần Mêinfa đến ngã ba đường rẽ Ko 3.350
6 Từ ngã ba đường rẽ Ko đến đầu cầu treo Sông Công 2.000
B Trục phụ – Được tính từ sau lô 1
* Bên phường Thắng Lợi
1 Đường rẽ từ ngã ba Mỏ Chè vào trường Lý Tự Trọng – Ngõ số 20
1.1 - Vào 150m 2.450
1.2 - Từ sau 150m đến hết đất nhà văn hoá khối phố 3 cũ 2.000
1.3 - Từ giáp đất nhà văn hoá khối phố 3 cũ đến giáp đường rẽ phía đông Trường cấp 3 đi bến Vượng 2.100
1.4 - Từ ngã ba (đường rẽ đối diện nhà ông Đình) đến đường rẽ vào khu Văn hóa Thể thao 1.450
2 Đường rẽ vào tổ dân phố 8,9 đến đường đi Nhà văn hóa Khối phố 3 cũ – Ngõ số 5 1.700
3 Đường rẽ cạnh Trường cấp 3 đi bến Vượng – Ngõ số 7
3.1 - Từ sau lô 1 đến ngã ba (cạnh nhà ông Long) 2.250
3.2a - Từ ngã ba (cạnh nhà ông Long) rẽ đi Tổ dân phố bến Vượng đến hết đất nhà ông Trung Phúc 1.700
3.3a - Từ hết đất nhà ông Trung Phúc đến phía đông Đập Vai Xanh 1.150
3.2b - Từ ngã ba (cạnh nhà ông Long) rẽ đi TDP Du Tán vào đến hết đất nhà ông Trung Thêu 1.350
3.3b - Từ giáp đất nhà ông Trung Thêu đến Ngã ba đường đi NVH Tổ dân phố Du Tán 1.000
4 Đường rẽ khu dân cư đồi Yên ngựa (phía đông trụ sở phường Thắng Lợi cũ) – Ngõ số 15
4.1 - Vào đến 200m 2.250
4.2 - Các nhánh của trục phụ đường rẽ KDC đồi Yên Ngựa vào 100m 1.550
5 Đường rẽ cạnh Trụ sở Công An phường Thắng Lợi (Đường vào nhà văn hoá tổ dân phố 4) – Ngõ số 17
5.1 - Vào 100m 2.250
5.2 - Từ sau 100m đến 200m 1.700
5.3 - Từ sau 200m  đến hết đường bê tông 1.350
5.4 - Các nhánh của trục phụ đường rẽ cạnh Trụ sở Công an phường vào 100m 1.350
6 Đường rẽ phía Tây chợ phường Thắng Lợi – Ngõ số 25
6.1 - Vào đến hết chợ Thắng Lợi 3.350
6.2 - Từ sau chợ Thắng Lợi rẽ về 2 đường nhánh đến 100m 2.450
7 Đường rẽ phía tây của nhà văn hóa khối phố 1 cũ vào 100m – Ngõ số 27 1.450
8 Đường rẽ phía Đông chợ Thắng Lợi (cạnh nhà Mai Minh) vào 100m 2.500
9 Đường rẽ vào tổ dân phố Vượng – Ngõ số 35
9.1 - Vào 100m 2.250
9.2 - Từ sau 100m đến 300m 1.700
10 Đường đi núi Tảo vào đến 200m – Ngõ số 43 1.150
11 Đường rẽ vào ngõ số 45, vào 100m 1.000
12 Đường rẽ vào ngõ số 49, vào 100m 1.000
* Bên phường Mỏ Chè
13 Đường rẽ vào tổ dân phố An Châu nhánh 1 đến 100m (Cạnh nhà ông Hòa Huấn) – Ngõ số 10 1.350
14 Đường rẽ vào tổ dân phố An Châu nhánh 2 đến 150m (Cạnh nhà bà Bích) – Ngõ số 12 1.350
15 Đường rẽ vào tổ dân phố An Châu nhánh 3 đến 200m (Cạnh nhà ông Lâm) – Ngõ số 14 1.350
16 Đường gốc đa (từ đường Thắng Lợi đến giáp lô 1 đường CMT10) – Ngõ số 16 2.000
17 Đường rẽ tổ dân phố 7 (Từ đường rẽ nhà ông Hào đến hết đất nhà bà  Biên Ước) – Ngõ số 18 1.700
18 Đường rẽ vào trường Mầm non số 1 đến hết đất trường Mầm non số 1 – Ngõ số 20 1.700
19 Đường rẽ phía tây nhà tầng số 8 đến 200m – Ngõ số 22 1.700
20 Đường rẽ theo tường rào phía tây Công ty MANI – Ngõ số 28
20.1 - Vào 100m 1.550
20.2 - Từ sau 100m đến 200m 1.250
V ĐƯỜNG 3/2 (TOÀN TUYẾN)
A Trục chính – toàn tuyến 4.250
B Trục phụ – Được tính từ sau lô 1
1 Đường rẽ phía bắc nhà tầng 3B tổ dân phố 8 đến 100m 1.350
2 Đường rẽ phía nam nhà tầng 3B tổ dân phố 8 đến 100m 1.450
3 Đường rẽ phía nam nhà ông Thắng (Thanh) đến 100m 1.250
4 Đường rẽ cạnh nhà ông Lưu (Tâng) đến 100m 1.150
VI ĐƯỜNG K0
A Trục chính
1 Từ đường Thắng Lợi đến đường CMT10 2.000
2 Từ đường CMT10 đến giáp đất Bá Xuyên 1.600
B Trục phụ – Được tính từ sau lô 1
Bên phường Mỏ Chè  
1 Đường rẽ vào tổ dân phố 10 nhánh 1 (Đường rẽ phía Nam nhà ông Đắc) đến 130m 1.000
2 Đường rẽ vào tổ dân phố 10 nhánh 2 (Đường rẽ phía Nam nhà ông Ngô Trí Nguyện) đến 60m 1.000
3 Đường rẽ vào tổ dân phố 10 nhánh 3 (Đường rẽ phía Nam nhà bà Lý Khôi) đến 130m 1.000
4 Đường đi bến Bùn đến bờ sông 1.000
VII ĐƯỜNG 262 ĐI THỊNH ĐỨC
A Trục chính:
1 Từ Km11/H2+35 (Chợ Gốc tre) đến hết đất UBND phường Lương Châu 2.750
2 Từ hết đất UBND phường Lương Châu đến Km8+H9 (Cầu Khoang) 1.700
3 Từ Km8+H9 (Cầu Khoang) đến Km9+90 (Kênh N12 -56) 1.150
4 Từ Km8+H9 (kênh N12-56) đến Km7+400 (cầu La Giang) 1.000
5 Từ Km7+400 (Cầu La Giang) đến Km5+H5 (giáp đất Thịnh Đức) 800
B Trục phụ – Được tính từ sau lô 1
* Phường Lương Châu
1.1 Trạm y tế phường Lương Châu đến ngã tư TDP 4 1.150
1.2 Từ ngã tư TDP 4 đến giáp đất TTVH phường Lương Châu 1.000
1.3 Từ TT Văn hoá phường vào 300m (giáp đất nhà ông Tuấn) 900
1.4 Từ sau 300m (giáp đất nhà ông Tuấn)  đến cầu Đấp 800
1.5 Từ cầu Đấp đến đường Ko 750
2 Đường vào đồi Giếng Rán đến hết đất nhà bà Thu Thi 900
3 Đường rẽ vào tổ dân phố 3 đến đât khu Ao Đầm
3.1 Vào 100m 700
3.2 Từ sau 100m đến đất khu Ao Đầm 600
* Xã Bá Xuyên
4 Km9/H5+30 (Đi La Cảnh 1)
4.1 - Vào 100m 550
4.2 - Sau 100m đến 560m (Ngã ba Ngàn Mây) 500
5 Km9/H2+70 (Đi xóm Chùa)  vào 100m 550
6 Km9/H2+60 (Đi xóm  Đớ, đi La Đàng) vào 100m 550
7 Km8+H7/30 (Đi Na Chùa)
7.1 - Vào 200m 550
7.2 - Từ sau 200m đến nhà văn hoá Na Chùa 500
8 Km6/H1+50 (Đi xóm Chũng Na -Nhà văn hoá)
8.1 - Vào 300m 500
8.2 - Từ sau 300m đến hết đường bê tông 450
9 Km6+00 (Đi Ao Cang) (từ nhà ông Bể đến nhà ông Đức) vào 100m 500
10 Km7/H6+40 (Đi xóm La Giang) vào 100m 500
11 Km6/H3+10 qua Nghiêm đi Lý Nhân vào 100m 400
12 Km9/H5+30 (Xứ Đào đi xóm Chùa) (Đường Bầu)
12.1 - Vào 200m 550
12.2 - Từ sau 200m đến hết đường bê tông 500
13 Km9+90 (Đường rẽ phía nam xóm Bãi Hát)
13.1 - Vào 200m 600
13.2 - Từ sau 200m đến nhà văn hoá xóm Bãi Hát 550
14 Km8/H3+50 (Đường rẽ phía bắc đi xóm Bãi Hát)
14.1 - Vào 200m 550
14.2 - Từ sau 200m đến nhà văn hoá 500
15 Đường Thịnh Đức đi Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi (từ hết đất thành phố Thái Nguyên đến đập tràn) 600
VIII ĐƯỜNG THỐNG NHẤT (ĐƯỜNG QL3 ĐI 209)
1 Từ Quốc lộ 3 đến qua Ngã tư Xuân Thành 100m 5.550
2 Qua ngã tư Xuân Thành 100m đến đường rẽ vào Tổ dân phố Tân Mới 4.200
3 Từ đường rẽ vào TDP Tân Mới đến cổng Trung đoàn 209 4.450
4 Từ cổng Trung đoàn 209 mới đến cầu Thống Nhất (đường đất) 1.700
5 Từ cầu Thống Nhất đến đường rẽ Trung tâm sát hạch lái xe của trường CĐ Việt Đức (đường đất) 1.200
6 Từ đường rẽ Trung tâm sát hạch lái xe của trường CĐ Việt Đức đến bờ sông (đường đất) 1.150
B Trục phụ – Được tính từ sau lô 1
* Bên phường Phố Cò  
1 Đường rẽ vào tổ dân phố Tân Mới – Ngõ số 15
1.1 Từ đường rẽ tổ dân phố Tân Mới đến ngã ba đầu tiên 1.250
1.1a Từ ngã ba đầu tiên đến hết đất nhà ông Bình 800
1.1b Từ ngã ba đầu tiên đến hết đất nhà ông Ngữ 900
1.1.1 Đường chia lô (lô 2, lô 3) – KDC cổng Trường cao đẳng Công nghiệp Việt Đức 3.500
1.2b Từ hết đất nhà ông Ngữ đến đường rẽ Tiểu đoàn 9 – E 209 800
2 Đường rẽ vào tổ dân phố Thành Ưng, vào 250m 750
3 Đường rẽ vào Trung tâm sát hạch lái xe Trường cao đẳng Công nghiệp Việt Đức, vào 250m 700
* Bên phường Cải Đan
4 Đường rẽ vào tổ dân phố Xuân Gáo đến hết khu dân cư mới (Gần trường Tiểu học Cải Đan) – Ngõ số 4 2.250
5 Đường rẽ vào tổ dân phố Xuân Gáo vào khu ông Măng 50m – Ngõ số 6 1.150
6 Đường rẽ tổ dân phố Nguyên Gon – Ngõ số 1
6.1 Vào đến hết KDC quy hoạch 2.250
6.2 Từ hết KDC quy hoạch vào đến kênh Núi Cốc 2.000
7 Đường rẽ cạnh Ngân hàng Đầu tư – Ngõ số 9 vào 80m 2.250
* Bên phường Thắng Lợi  
8 Đường rẽ vào tổ dân phố Hợp Thành vào 100m – Ngõ số 14 1.700
9 Đường rẽ vào Trường Mầm non Việt Đức, vào 200m 2.000
10 Đường rẽ phía đông Trường cao đẳng Công nghiệp Việt Đức đến giáp đất ông Hòa – Ngõ số 18 3.000
11 Đường rẽ phía tây Trường cao đẳng Công nghiệp Việt Đức vào 150m – Ngõ số 20 1.700
12 Đường rẽ vào tổ dân phố Ưng (cạnh nhà ông Ca) – Ngõ số 22
12.1 Vào 70m 1.700
12.2 Từ sau 70m đến 200m 1.150
12.3 Từ sau 200m đến giáp đất nhà ông Sinh 900
13 Đường rẽ (Cạnh nhà ông Vụ) đi tổ dân phố Bến Vượng đến Cầu Ưng 800
14 Đường rẽ phía Đông Nhà văn hóa tổ dân phố Kè, vào 300m 750
IX CÁC TRỤC ĐƯỜNG CỦA XÃ VINH SƠN
1 Đường trung tâm xã Vinh Sơn đi cầu treo Sông Công
1.1 - Từ ngã tư trung tâm xã Vinh Sơn đến 100m 800
1.2 - Từ cách ngã tư  100m đến 250m 650
1.3 - Từ cách ngã tư 250m đến cầu treo Sông Công 550
2 Đường trung tâm UBND xã Vinh Sơn đi xã Bình Sơn
2.1 - Từ ngã tư trung tâm xã Vinh Sơn đến hết núi Măn 900
2.2 - Từ hết núi Măn đến đường rẽ nhà văn hoá Bờ Lở 800
2.3 - Từ đường rẽ nhà văn hoá Bờ Lở đến giáp đất xã Bình Sơn 750
3 Đường trung tâm UBND xã Vinh Sơn đi hồ Núc Nác
3.1 - Từ ngã tư trung tâm xã Vinh Sơn đến 100m 800
3.2 - Từ cách ngã tư  100m đến 150m 700
3.3 - Từ cách ngã tư  150m đến cầu Tân Sơn 600
4 Trục đường Vinh Sơn – Thu Quang – Minh Đức
4.1 - Từ ngã tư trung tâm xã Vinh Sơn đến 150m 800
4.2 - Từ 150m đi tiếp 250m 700
5 Đường từ cầu cứng đến Ngã 3 núi Măn 1.500
X CÁC TRỤC ĐƯỜNG CỦA XÃ BÌNH SƠN
1 Từ cổng UBND xã Bình Sơn đi UBND xã Vinh Sơn
1.1 -Từ cổng UBND xã Bình Sơn + 200m 1.700
1.2 -Từ sau 200m đến 300m 1.350
1.3 -Từ sau 300m đến 400m 1.150
1.4 - Từ sau 400m đến giáp đất xã Vinh Sơn 800
2 Từ cổng UBND xã Bình Sơn đi Ghềnh Chè, Linh Sơn
2.1 -  Từ cổng UBND xã Bình Sơn đến 200m 1.700
2.2 - Từ cách cổng UBND xã Bình Sơn 200m đi về phía Linh Sơn đến hết KDC quy hoạch 1.350
2.3 Các đường nhánh trong KDC quy hoạch 1.250
2.4 - Từ hết KDC quy hoạch đi đến hết đất nhà văn hóa xóm Bá Vân 5 900
2.5 - Từ nhà văn hóa Bá Vân 5 đi tiếp đến giáp đất xã Phúc Thuận – Phổ Yên 600
2.6 Đường đi Kim Long- đoạn ngã 3 rẽ Linh Sơn 1 đến hết Linh Sơn 1 450
2.7 - Từ cách cổng UBND xã Bình Sơn 200m đi về phía Ghềnh Chè 200m 1.350
2.8 - Từ sau 200m tiếp theo đến đường bê tông rẽ xóm Bá Vân 1 800
2.9 - Từ đường bê tông rẽ xóm Bá Vân 1 đến cách ngã ba Bá Vân 2 (100m ) 600
2.10 - Từ ngã ba Bá Vân 2 đi về các phía 100m 800
2.11 - Từ cách ngã ba Bá Vân 2  – 100m đi đến Ghềnh Chè 600
3 Từ cổng UBND xã Bình Sơn đi Trung tâm Nghiên cứu phát triển chăn nuôi miền núi
3.1 - Từ cổng UBND xã Bình Sơn đến cổng chợ cũ 1.700
3.2 - Từ cổng chợ cũ đến ngã 3 Cầu treo Bá Vân 1.350
3.3 - Từ ngã ba cầu treo Bá Vân đi hướng ngầm đến giáp đất Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi 800
  1. Trường hợp đất ở nông thôn ngoài các trục giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp, chưa được quy định giá chi tiết trên, thì áp dụng bảng giá sau:

                                             

 

                                    Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN MỨC GIÁ
Vùng Trung du Vùng miền núi khu vực II
Loại 1 350 290
Loại 2 320 260
Loại 3 290 230
Loại 4 260 200

 

Ghi chú:

Phân loại đất ở nông thôn theo quy định tại tiết 2.1 điểm 2, mục I, phần B hướng dẫn áp dụng bảng giá đất.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.