02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

- Tỉnh Thái Nguyên đặc biệt khuyến khích và ưu đãi các Nhà đầu tư vào KCN Sông Công. Ngoài các ưu đãi của nhà nước, tỉnh Thái Nguyên còn ưu đãi cho các nhà đầu tư vào KCN Sông Công theo quyết định số: 3296/2000/QĐ-UB của UBND tỉnh; 41/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của hội đồng nhân daanh tỉnh; Đề án số 238/ĐA-UBND về việc cải thiện môi trường đầu tư.
– Những điều kiện được ưu đãi đầu tư: Dự án lấp đầy 30 ha đất Công nghiệp đầu tiên, xuất khẩu 50% sản phẩm trở lên, dự án sản xuất hàng hoá từ nguồn nguyên liệu địa phương, dự án trả trước trên 90% tiền thuê lại đất và phí sử dụng hạ tầng, dự án sử dụng trên 100 lao động địa phương.
– Nếu dự án đáp ứng được đủ 5 điều kiện ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi tối đa 50 % tiền thuê lại đất trong 4 năm và miễn phí sử dụng hạ tầng trong 7 năm.
– Được hỗ trợ kinh phí đào tạo nếu sử dụng lao động địa phương với mức  1.750.000 VNĐ/người lao động.
– Được hỗ trợ kinh phí di chuyển và chậm nộp thuế đối với các doanh nghiệp di dời vào KCN.
– Được hưởng hoa hồng nếu tham gia vận động vào KCN.
– Việc quản lý Nhà nước trong KCN thực hiện theo cơ chế một cửa thông qua cơ quan đầu mối là Ban quản lý các KCN Thái Nguyên. Quá trình thẩm định dự án, cấp Giấy phép đầu tư, quản lý doanh nghiệp, lao động và xuất nhập khẩu theo uỷ quyền từ các Bộ, ngành Trung ương. Thủ tục kiểm tra, thanh tra trong KCN được đơn giản hoá nhằm tránh gây phiền hà, ách tắc hoạt động của doanh nghiệp trong KCN.