02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

Thuê đất công nghiệp

Tổng diện tích: trên 500ha, trong đó: Đất công nghiệp:trên 300 ha, bao gồm:

+ Đã cho thuê: 130,97 ha + Đất trống sẵn sàng cho thuê: 100ha

Dịch vụ cấp nước sạch

Chuyên cung cấp nước sạch với công suất 7.000m3/ngày đêm đảm bảo chất lượng và số lượng để phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của các doanh nghiệp. Hệ thống mạng lưới ống dẫn được lấp đặt đến bờ tường rào của doanh nghiệp.

Dịch vụ xử lý nước thải

Nước thải từ các nhà máy, cơ sở sản xuất trong KCN được thu gom về bể gom nước thải. Bể được trang bị 03 máy bơm, mỗi máy có công suất 80m³/h và lắp 01 thiết bị để xác định mức nước trong bể làm cơ sở để điều khiển mức độ hoạt động của các bơm

     
PHỤ LỤC SỐ 02   BẢNG GIÁ ĐẤT Ở THỊ XÃ SÔNG CÔNG NĂM 2014 (Kèm theo ...
  Chuyển giao Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thái ...
Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên tổ chức Đại hội đồng cổ ...
BẢN TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN " SCIC nỗ lực đưa các thông lệ quản trị tốt ...