02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

Chủ trương phát triển các khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên là đúng đắn, phù hợp, đã góp phần đáng kể cho sự phát triển công nghiệp nói riêng và toàn nền kinh tế nói chung.

Sự phát triển của các khu công nghiệp nói chung và của khu công nghiệp Sông Công I nói riêng đóng góp đáng kể vào sự phát triển công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế;

– Tạo thêm nhiều việc làm cho ngư­ời lao động;

– Tạo môi trường cho chuyển giao công nghệ một cách nhanh chóng;

– Sản xuất nhiều hàng hoá tiêu dùng nội địa và sản phẩm xuất khẩu có tính cạnh tranh cao;

-Việc hình thành và phát triển các khu công nghiệp đã tạo điều kiện để thu hút một khối lượng lớn vốn đầu tư­ cho phát triển công nghiệp và phát triển kinh tế- xã hội nói chung;

Xử lý chất thải, bảo vệ môi trường. Chủ trương phát triển các khu công nghiệp một cách có trọng tâm phù hợp tình hình và điều kiện thực tiễn trên các vùng lãnh thổ. Sự phát triển các khu công nghiệp trong giai đoạn vừa qua rộng khắp trên phạm vi toàn quốc, song nhìn chung tập trung chủ yếu ở khu vực 3 vùng kinh tế trọng điểm. Sự phân bố tập trung này là khách quan, bởi lẽ các Vùng kinh tế trọng điểm là nơi thuận lợi cho sự phát triển công nghiệp nói chung và các khu công nghiệp nói riêng.