02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

Đội ngũ BQL công ty:

 

Chức danh Họ và tên Điện thoại Hình ảnh
Giám đốc Hoàng Công Doãn 0912 334 205
Phó giám đốc Nguyễn Ngọc Hưng 0918 981 138
Phó Giám đốc Đinh Thị Ngà 0987 299 546