02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

Toàn bộ các công trình hạ tầng trong KCN như hệ thống cung cấp điện, nước, hệ thống thoát nước, đường giao thông, thông tin liên lạc… đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh. Đã thu hút được nhiều doanh nghiệp vào sản xuất và kinh doanh.