02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

Tổng diện tích: trên 500ha, trong đó:

Đất công nghiệp:trên 300 ha

Bao gồm:

+ Đã cho thuê: 130,97 ha

+ Đất trống sẵn sàng cho thuê: 100ha

image003