02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau:

 

Công ty Cổ Phần Phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên
Mã Số Thuế: 4601143257
Địa chỉ: Khu B, KCN Sông Công I, Phường Bách Quang, TP Sông Công, Thái Nguyên
Điện Thoại: (0208) 3 845 507

slider