02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Posted by

               Sáng ngày 29/6/2023, tại Hội trường Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

               Tới dự Đại hội có đ/c Kiều Bích Hoa – Phó ban đầu tư 2 SCIC – Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên, Chuyên viên ban 2 của SCIC cùng dự, các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng phó các phòng ban và cổ đông của Công ty.

IMG_4809-1

Ảnh: Đ/c Hoàng Công Doãn – Giám đốc Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên khai mạc Đại hội.

               Đại hội đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng với sự đồng thuận cao của các cổ đông như: Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023; Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, định hướng năm 2023; Báo cáo của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; Mức chi trả tiền lương và thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023.

IMG_4845-2

Ảnh: Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết Đại hội với sự thống nhất cao.

               Tại Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 với ông Hoàng Công Doãn và ông Phạm Tiến Dũng, đồng thời giữ nguyên số lượng là 03 thành viên HĐQT và dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp.

IMG_4839-3

Ảnh: Ban lãnh đạo Công ty tặng hoa Đ/c Hoàng Công Doãn thôi làm nhiệm vụ tại Công ty.

               Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đ/c chí Kiều Bích Hoa – Phó ban đầu tư 2 SCIC – Chủ tịch HĐQT đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tích cực, chủ động, của tập thể CBCNV, người lao động Công ty trong lao động sản xuất và xây dựng đơn vị trước bối cảnh xã hội đầy khó khăn do hậu quả của đại dịch Covid-19 để lại. Tuy nhiên, đ/c cũng nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới cần khắc phục triệt để, đồng thời định hướng những nhiệm vụ mà HĐQT, Ban Giám đốc Công ty cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong năm 2023.

               Thay mặt HĐQT Công ty đ/c Hoàng Công Doãn đã cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo Tổng công ty và các Quý cổ đông trong thời gian qua đồng thời tin tưởng rằng, với sự đồng hành của các cổ đông, sự đoàn kết, sáng tạo, tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và CBNV Công ty sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

               Với sự nhất trí cao Đại hội đã thông qua Nghị quyết và bế mạc vào hồi 11h 00 phút cùng ngày.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.