02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN THÁI NGUYÊN CÔNG KHAI DIỆN TÍCH ĐẤT SỬ DỤNG TRONG KCN SÔNG CÔNG I

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN THÁI NGUYÊN CÔNG KHAI DIỆN TÍCH ĐẤT SỬ DỤNG TRONG KCN SÔNG CÔNG I

Posted by

Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên Báo cáo diện tích đất chưa cho thuê và cho thuê trong KCN Sông Công I Báo cáo diện tích đất chưa cho thuê và cho thuê trong KCN Sông Công 1

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.