02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên “Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2021” và nhận danh hiệu “Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2021”

Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên “Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2021” và nhận danh hiệu “Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2021”

Posted by

           Vào ngày 09/12/2021 vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tiến hành tổ chức chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2021 (Chương trình CSI 2021). Chương trình được triển khai theo sự chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo số 398/TB-VPCP ngày 15/12/2015 về việc xếp hạng doanh nghiệp bền vững từ năm 2016.

          Chương trình CSI 2021 do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động tổ chức. Bộ chỉ số CSI 2021 có 119 chỉ số ở 4 lĩnh vực: Chỉ số Kết quả Phát triển Bền vững, Chỉ số Quản trị; Chỉ số Môi trường và Chỉ số Lao động – Xã hội.

thư mời 1thư mời 2

          Đặc biệt, đây là năm đầu tiên VBCSD giới thiệu hai hạng mục mới về Bình đẳng giới tại nơi làm việc và Quyền trẻ em trong kinh doanh thuộc chương trình CSI. Đây cũng là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận gần hơn các tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, đa dạng và bền vững.

          Chương trình công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ và có sức lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Trong số hơn 500 doanh nghiệp lọt qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 100 doanh nghiệp xuất sắc nhất và đi đầu trong phong trào thực hiện phát triển bền vững tại Việt Nam. Theo đánh giá của Ban tổ chức, Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên đã đáp ứng được các chỉ tiêu sàng lọc khắt khe dựa trên Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI). Đây là năm thứ 3 Công ty vinh dự được nằm trong “Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2021”, đặc biệt hơn hết khi trải qua hàng loạt khó khăn, thử thách từ đại dịch Covid-19.

          Là một trong những điển hình tiêu biểu về phát triển bền vững tại Việt Nam, Công ty luôn thực hiện nghiêm túc mục tiêu kép của Chính phủ. Vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, an sinh xã hội, cũng như đóng góp nhiều giá trị tích cực cho người lao động, đối tác cũng như các bên có liên quan.

IMG_3941-1

Ảnh: Chứng nhận Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên “Là Doanh nghiệp bền vững năm 2021″

            Sáng ngày 10/01/2022 Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên đã vinh dự được đón nhận danh hiệu “Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2021” do UBND tỉnh Thái Nguyên trao tặng.

              Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: ‘‘Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất’’, thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua Công ty đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ở toàn đơn vị. Kết quả thắng lợi của các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng giúp Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và thu nhập của người lao động. Đây cũng là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty trong năm qua.

IMG_3946-1

Ảnh: Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021”

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.