02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2022

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2022

Posted by

Sáng ngày 22/01/2022, Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022 và tổng kết hoạt động SXKD năm 2021.

Tham dự hội nghị có đ/c Dương Văn Thái – Chủ tịch Công đoàn các KCN Thái Nguyên; Ban lãnh đạo Công ty; Ban chấp hành công đoàn và toàn thể CBCNV người lao động trong Công ty.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2021; Báo cáo tổng kết của Công đoàn năm 2021; Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân năm 2021 và Tổng hợp ý kiến sửa đổi bổ sung nội dung các quy định, quy chế, nội quy năm 2022. Thông qua Hội nghị CBCNV đã thảo luận, đề xuất các giải pháp thiết thực để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng và đã được lãnh đạo Công ty tiếp thu và giải đáp.

Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước và sự đoàn kết quyết tâm cao của tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty đã triển khai quyết liệt đồng bộ và hiệu quả nhiều giải pháp trong hoạt động SXKD cũng như trong công tác phòng chống dịch Covid-19, từ đó đã kiểm soát, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch được giao, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng từ các yếu tố bất lợi.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Công ty, Ông Hoàng Công Doãn – Giám đốc Công ty đã ghi nhận những nỗ lực và thành tích đạt được trong năm 2021. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới, đồng thời đồng chí nêu các chỉ đạo, định hướng quan trọng để Công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

Ngoài ra, trong Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích tốt trong hoạt động SXKD của Công ty.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

IMG_3976-2

Ảnh: Đ/c Trần Văn Quảng – TP Kỹ thuật đóng góp ý kiến nội dung dự thảo

IMG_3979-1

Ảnh: Đ/c Hoàng Công Doãn – Giám đốc Công ty khen thưởng cho các tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến

năm 2021

IMG_3984-1

Ảnh: Đ/c Dương Văn Thái – Chủ tịch Công đoàn các KCN Thái Nguyên khen thưởng

cho cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2021

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.