02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Posted by

                   Sáng ngày 08/01/2020, Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020 và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. Dự chỉ đạo và động viên hội nghị có đồng chí Đinh Việt Tùng – Phó tổng giám đốc SCIC – Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên, đồng chí Dương Văn Thái – Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh Thái Nguyên, Chuyên viên ban 2, Ban tài chính của SCIC cùng dự, các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, và toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty.

                   Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Đinh Việt Tùng – Phó tổng giám đốc SCIC – Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Công ty, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục và định hướng những nhiệm vụ quan trọng mà Công ty cần tập trung lãnh đạo trong năm 2020.

                   Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả SXKD, xây dựng đơn vị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2020. Trong không khí dân chủ, cởi mở với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để bàn biện pháp tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị năm 2020. Cũng tại Hội nghị tổng kết đã tiến hành ký kết Thỏa ước lao động tập thể và trao thưởng cho các tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến và cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019.

                   Năm 2020, dự báo Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD còn gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo và quan tâm sâu sát của Chi ủy, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các cán bộ, CNV, người lao động Công ty tiếp tục phấn đấu xây dựng đơn vị theo hướng phát triển bền vững, gắn tăng trưởng với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; cải thiện đời sống vật chất tinh thần của người lao động; hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, cấp trên và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2020.

IMG_3010-1

Đ/c Hoàng Công Doãn – Giám đốc Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên khai mạc hội nghị

IMG_3013-2

Đ/c Đinh Thị Ngà đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm 2020

IMG_3023-3

Đ/c Đào Thị Thanh Thúy đọc báo cáo tổng kết của Công đoàn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

IMG_3029-4

Đ/c Vũ Thị Phúc đọc báo cáo của Ban thanh tra nhân dân năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

IMG_3045-5

Đ/c Đinh Việt Tùng – Phó TGĐ SCIC – Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo hội nghị

IMG_3037-6

Đ/c Dương Văn Thái – Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng hội nghị

IMG_3047-7

Đ/c Trần Văn Quảng – TP Kỹ thuật đóng góp ý kiến nội dung dự thảo

IMG_3065-8

Đ/c Đinh Việt Tùng tặng bằng khen cho các tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến

IMG_3072-9

Đ/c Đinh Việt Tùng và đ/c Dương Văn Thái tặng bằng khen cho cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.