02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Posted by

                 Sáng ngày 28/5/2020, tại Hội trường Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên đã tiến hành tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2020.

               Tới dự Đại hội có đ/c Đinh Việt Tùng – Phó tổng giám đốc SCIC – Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên, đ/c Kiều Bích Hoa – Phó ban đầu tư 2 (SCIC), Chuyên viên ban 2 của SCIC cùng dự, các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng phó các phòng ban và cổ đông của Công ty.

IMG_3297-1

Đ/c Hoàng Công Doãn – Giám đốc Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên khai mạc Đại hội

                  Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch định hướng năm 2020; Báo cáo của BGĐ về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch và phương án SXKD năm 2020… Đại hội cũng biểu quyết thông qua các Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; Trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020; Miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bổ sung thành viên BKS.

IMG_3317-2

Đ/c Vũ Văn Dũng – Trưởng BKS trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và định hướng năm 2020

IMG_3322-3

Đ/c Đinh Thị Ngà – Phó giám đốc Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên trình bày các báo cáo của HĐQT

IMG_3323-4

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội

IMG_3343-5

Các cổ đông bỏ phiếu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

               Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Ban Lãnh đạo Công ty cũng trình bày trước Đại Hội về những thách thức, nguy cơ, thể hiện tinh thần sát sao bám sát với những kế hoạch đã đề ra, đồng thời tiếp tục đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí, hạn chế tối đa mức thiệt hại ảnh hưởng do dịch bệnh gây ra. Song song với đó, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty xác định phải tận dụng những cơ hội để tạo ra những bước phát triển đột phá, cho dù còn nhiều thách thức.

                 Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên đã được tổ chức thành công tốt đẹp với tỉ lệ biểu quyết nhất trí cao về tất cả các nội dung theo chương trình nghị sự. Điều đó thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết cũng như sự quan tâm, ủng hộ của các cổ đông đối với công tác điều hành quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cũng như Ban Giám đốc Công ty.

IMG_3348-6

Lãnh đạo Công ty tặng hoa cho đ/c Đinh Việt Tùng, cảm ơn vì những cống hiến của đ/c trong suốt nhiệm kỳ vừa qua

IMG_3357-7

Ban lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.