02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN THÁI NGUYÊN: HOÀ NHẬP CÙNG XU THẾ KCN XANH, BỀN VỮNG

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN THÁI NGUYÊN: HOÀ NHẬP CÙNG XU THẾ KCN XANH, BỀN VỮNG

Posted by

 Trên tạp chí diễn đàn doanh nghiệp – Vietnam Business Forum (thuộc Liên đoàn thương mại và Công nghiệp Việt Nam) đã có bài viết mới nhất về Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên với nội dung: Hoà nhập cùng xu thế Khu công nghiệp xanh, bền vững. Nội dung của bài viết:    tại đây

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.