02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Posted by

            Sáng ngày 13/04/2022, tại Hội trường Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

            Tới dự Đại hội có đ/c Kiều Bích Hoa – Phó ban đầu tư 2 SCIC – Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên, Chuyên viên ban 2 của SCIC cùng dự, các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng phó các phòng ban và cổ đông của Công ty.

IMG_4112-1

Ảnh: Đ/c Hoàng Công Doãn – Giám đốc Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên khai mạc Đại hội.

            Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua nhiều nội dung quan trọng và được biểu quyết tại đại hội với tỷ lệ nhất trí cao thể hiện tinh thần đoàn kết, cũng như sự quan tâm, ủng hộ của các cổ đông đối với công tác điều hành quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

IMG_4109-2

Ảnh: Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết Đại hội với sự thống nhất cao.

            Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đ/c Kiều Bích Hoa – Phó ban đầu tư 2 SCIC – Chủ tịch HĐQT Công ty nhấn mạnh rằng “năm 2022 tình hình hoạt động SXKD còn gặp nhiều khó khăn thách thức, Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ nỗ lực cố gắng không ngừng, áp dụng những chính sách, biện pháp, giải pháp, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành để đưa Công ty vượt qua một năm đầy khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, tìm hướng đi cho sự phát triển bền vững và lâu dài trước sự ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19”.

IMG_4118-3

Ảnh: Đ/c Kiều Bích Hoa – Phó ban đầu tư 2 SCIC – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại đại hội.

             Sau một thời gian làm việc với tinh thần hết sức khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đã kết thúc thành công tốt đẹp.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.