02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên được vinh danh “Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2020″

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên được vinh danh “Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2020″

Posted by

                 Vào ngày 10/12/2020 vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam tổ chức Lễ Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2020. Chương trình được triển khai theo sự chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo số 398/TB-VPCP ngày 15/12/2015 về việc xếp hạng doanh nghiệp bền vững.

                  Chương trình công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ và có sức lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Trong số hơn 500 doanh nghiệp lọt qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 100 doanh nghiệp xuất sắc nhất và đi đầu trong phong trào thực hiện phát triển bền vững tại Việt Nam. Theo đánh giá của Ban tổ chức, Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên đã đáp ứng được các chỉ tiêu sàng lọc khắt khe dựa trên Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI). Đây là năm thứ 2 Công ty vinh dự được nằm trong “Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2020”.

z2227278928295_bd38c0293864315a6bc112a575d8f94a-1

                Đây cũng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty trong nhiều năm qua trong việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển bền vững, gắn kết mục tiêu tăng trưởng kinh doanh với gia tăng giá trị tích cực cho cộng đồng và giảm thiểu tác động đến môi trường. Công ty kiên định thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, hoạch định chiến lược bền vững và phù hợp với mục tiêu của Chương trình phát triển bền vững quốc gia và các mục tiêu phát triển của bền vững của Liên Hợp Quốc.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.