02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

admin

You are here: Home / Articles Posted by admin / Page 12

CHUYỂN GIAO CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN THÁI NGUYÊN VỀ SCIC

Posted by

  Chuyển giao Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên về SCIC Sáng 15/2/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty cổ phần (CTCP) Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thái Nguyên về […]

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở THỊ XÃ SÔNG CÔNG NĂM 2014

Posted by

PHỤ LỤC SỐ 02   BẢNG GIÁ ĐẤT Ở THỊ XÃ SÔNG CÔNG NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số  36/2013/QĐ-UBND  ngày 21 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) (theo báo Thái Nguyên)  Giá đất ở tại đô thị, giá đất ở tại nông thôn bám các trục giao […]

Page 12 of 12 1 10 11 12