02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

Image

You are here: Home / Archive by Category "Image"

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Posted by

Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017             Ngày 29/6/2017 Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017. Tham dự Đại hội […]