02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KCN SÔNG CÔNG I

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KCN SÔNG CÔNG I

Posted by

* Tình hình sử dụng đất trong KCN Sông Công I:

Hiện nay diện tích đất đã cho thuê lại của KCN Sông Công I là: 77,5 ha

Diện tích chưa cho thuê lại: không có (chỉ có phần đất đầu thừa, đất răng cưa nhỏ lẻ không thể cho thuê lại với diện tích là 0,2 ha)

* Tình hình sử dụng đất của Nhà đầu tư:

– 01 Doanh nghiệp không đưa đất vào sử dụng: Chi nhánh ngân hàng Công thương Việt Nam: Dự án làm phòng giao dịch tại KCN với diện tích 1.052 m2.

– 02 Doanh nghiệp chậm tiến độ dự án so với Giấy chứng nhận đầu tư được cấp phép:

+ Công ty CP khoáng sản Hà Thành

+ Công ty CP sản xuất và gia công kết cấu thép Thái Nguyên

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.