02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN THÁI NGUYÊN HỌP VỚI LÃNH ĐẠO SCIC

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN THÁI NGUYÊN HỌP VỚI LÃNH ĐẠO SCIC

Posted by

               Ngày 23/07/2019 ông Nguyễn Chí Thành – Thành viên HĐTV – Tổng giám đốc SCIC cùng ban đầu tư 2 SCIC đã đến thăm và làm việc kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng xúc tiến đầu tư trong thời gian tới.

IMG_2608-1

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.