02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2022

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2022

Posted by

        Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc khen thưởng tập thể thuộc cụm thi đua, khối thi đua trực thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

          Sáng ngày 03/02/2023 Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên đã vinh dự đón nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh dành cho doanh nghiệp đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

cờ thi đua-1

        Ảnh: Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên nhận danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh”  năm 2022.

          Năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn đó là diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế – xã hội và đời sống, song dưới sự chỉ đạo kịp thời của Ban Lãnh đạo Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên cùng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục những khó khăn đã tiết giảm được chi phí, đẩy mạnh sản xuất, tăng hiệu quả kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, đồng thời đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao về vật chất. Đây là nguồn cổ vũ to lớn thúc đẩy tập thể cán bộ, công nhân viên tiếp tục phấn đấu, hoàn thành các nhiệm vụ được giao để xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.