02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

BÁO CÁO DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA CHO THUÊ VÀ CHO THUÊ LẠI TRONG KCN SÔNG CÔNG I

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.