02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

Kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên (28/08/2003-28/08/2022)

Kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên (28/08/2003-28/08/2022)

Posted by

          Sáng ngày 26/8/2022, tại hội trường Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Công ty (28/08/2003 – 28/08/2022).

          Thay mặt Ban lãnh đạo, ông Hoàng Công Doãn – Giám đốc công ty đã tổng kết lại quá trình hình thành và phát triển công ty xuyên suốt 19 năm, những thành tựu đạt được và dù gặp nhiều khó khăn thử thách nhưng tất cả tập thể Công ty vẫn luôn giữ vững một niềm tin, chung sức, đồng lòng quyết tâm hoàn thành mọi mục tiêu đề ra, đồng thời đồng chí cũng cảm ơn sự đóng góp của CBCNV để Công ty có được những thành quả ngày hôm nay.

         Trong tương lai tới, Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên sẽ vững bước theo đuổi những sứ mệnh và chính sách đã đặt ra. Công ty luôn mạnh dạn điều chỉnh, đổi mới về cách quản lý, phương hướng kinh doanh, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho toàn thể CBCNV. Từ đó phát huy mạnh mẽ hơn nữa những giá trị cốt lõi để tiếp tục kiến tạo các thành công mới cho Công ty.

         Ngoài ra, trong buổi kỷ niệm Công ty đã biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn năm 2018-2021.

IMG_4300-1

Ảnh: Khen thưởng cho các tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong giai đoạn 2018-2021

IMG_4303-2

Ảnh: Khen thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua giai đoạn 2018-2021

IMG_4305-3

Ảnh: Khen thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến giai đoạn 2018-2021

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.