02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 – 2020

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 – 2020

Posted by

Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên tổ chức

Đại hội Chi bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2017 – 2020

​          ĐH chi bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên năm 2017, tiến hành báo cáo thông qua Đại hội các nội dung chính như: “ Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020; Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2015 – 2017, Phát biểu của Đảng ủy cấp trên và thảo luận tại Đại hội”, và tiến hành: “ Bầu Ban chi ủy, Bầu bí thư, Phó bí thư” cho nhiệm kỳ 2017 – 2020.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 – 2020

tải xuống (14) tải xuống (13) tải xuống (12)

Một số tiết mục văn nghệ mở đầu chương trình Đại hội

1Ông Nguyễn Ngọc Hưng mở đầu phần khai mạc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

3

tải xuống (15)

4Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc

2

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.