02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

Báo cáo diện tích đất chưa cho thuê và cho thuê lại trong KCN Sông Công I

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.